Performance
施工実績
施工実績すべて
土木部
建築部
舗装部
環境建設事業部
境漁港整備工事(-6.0M岸壁2工区)
2016年11月
ロフトのある家
2016年10月
ガレージ
2016年10月
上鴨部一砂防堰堤工事
2016年10月
大山中学校大規模改修工事
2016年10月
国道181号(岸本バイパス)法面工事(1工区)
2016年8月
県立米子東高等学校管理・教室棟新築工事(建築第一工区)
2016年6月
国道180号(能竹橋)外橋梁補修工事
2016年5月
とっとり花回廊C駐車場舗装工事
2016年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

トップページへ